Recensies

‘Ook voor luie lezers’ Recensie door Ted van den Bergh
Dit is dan ook een praktijkboek dat je wilt bezitten. Naast de stoel waar ik af en toe nadenk over hoe de dingen beter kunnen, hoort dit boek gewoon onder handbereik te liggen. Lees hier de gehele recensie…

Een verrijking  voor mediators!’  Recensie door Nanneke Barkman
Dynamische Oordeelsvorming biedt mediators een prachtig werkbaar model om strijdende partijen (individuen of groepen) te ondersteunen bij het omvormen van hun oordeel, waarbij de partijen trouw zijn aan zichzelf, meer zicht krijgen op hun eigen gevoelens, verwachtingen en ideeën, en ook oog krijgen voor dát wat voor de ander(en) belangrijk is. Om van daaruit gezamenlijk de oplossing te vinden. Oftewel een model om de discussie om te vormen tot een werkelijke dialoog waarbij er ruimte is voor ieders mening en gevoel én voor een door iedereen gedragen oplossing. Oordeelsomvorming: daar gaat het ook om in een mediation. Lees hier de gehele recensie…

‘Je trapt vijf open deuren in en dat is het dan’  Recensie door Reinier de Voogd
Dit praktijkboek is veel meer dan een eerbetoon aan het gedachtegoed van Lex Bos, een cadeau voor al diegenen die in hun dagelijks leven en werken een bijdrage willen leveren aan wat hij voor ogen had: “een samenleving met een menselijke maat en een menselijk gelaat”.
Dynamische oordeelsvorming beschrijft hoe mensen individueel en in groepen kunnen komen tot gefundeerde conclusies en weloverwogen besluiten. Lees hier de gehele recensie…

‘Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming. Een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie’ Martin van den Broek e.a. Recensie door Marijke Steenbruggen
Nadat ik het praktijkboek ‘Dynamische Oordeelsvorming, een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie’, had uitgelezen, vroeg ik me af, wat heb ik nu eigenlijk gelezen?
Laat ik beginnen bij het begin. Soms is het aantrekkelijk om als begin, achter in een boek bij de conclusie te beginnen om dan, daarna de hoofdstukken op te zoeken die je interessant lijken. Dit is bij dit werkboek geen goed idee. Dit boek begint echt bij het begin. Lees hier de gehele recensie…

‘De menselijke maat’  Recensie door Bert Schaafsma
Dit boek is wat de titel belooft: een praktijkboek. Hoe kun je een vergadering goed laten verlopen? Hoe krijgen gesprekken het gewenste resultaat? Hoe kom je tot een goed en gedragen besluit? Het staat er allemaal in en nog veel meer. De methode Dynamische Oordeelsvorming wordt in dit boek uitgelegd en toegelicht aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Het boek beoogt ‘een middel te zijn tot ontwikkeling van mens en organisatie’. Anders gezegd: een middel om te komen tot een lerende organisatie. In een tijd waarin mensen steeds meer ondergeschikt lijken te worden aan de processen die de efficiency moeten verhogen is het bijzonder te noemen, dat in dit boek een model wordt gepresenteerd voor een organisatie waarin de menselijke maat richtinggevend is. Lees hier de gehele recensie…

Als extern redacteur vind ik het Praktijkboek een mooi project; was het eerder verschenen, toen ik nog werkte en soms moeizame vergaderingen moest leiden of bijwonen, dan had ik de lemniscaat graag gebruikt. Het model Dynamische Oordeelsvorming zou de resultaten van de vergaderingen zeker ten goede zijn gekomen. Dit meen ik!’
Baukje Joustra

Twitter_logo_blue Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer