Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming
Een verrijking  voor mediators!

Dynamische Oordeelsvorming biedt mediators een prachtig werkbaar model om strijdende partijen (individuen of groepen) te ondersteunen bij het omvormen van hun oordeel, waarbij de partijen trouw zijn aan zichzelf, meer zicht krijgen op hun eigen gevoelens, verwachtingen en ideeën, en ook oog krijgen voor dát wat voor de ander(en) belangrijk is. Om van daaruit gezamenlijk de oplossing te vinden. Oftewel een model om de discussie om te vormen tot een werkelijke dialoog waarbij er ruimte is voor ieders mening en gevoel én voor een door iedereen gedragen oplossing. Oordeelsomvorming: daar gaat het ook om in een mediation.

In de beschrijving van het  conflict tussen De Nederlander Wim en De Italiaaan Carlo is goed te herkennen en te leren hoe het model werkt en kan worden toegepast. De fictieve Wim en Carlo werken samen in de internationale handel in kazen. Deze zakelijke samenwerking loopt steeds minder lekker en resulteert uiteindelijk in een conflict. Herkenbaar is dat de twee partijen zich in hun standpunt ‘ingraven’, langs elkaar heen communiceren en dat een deel van de pijn ook in de door beiden gekozen communicatie-vorm zit. Het gaat mis op drie dimensies: Inhoud, Relatie en Vorm: in het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming het “Wat, Wie en het Hoe”, genoemd. Deze dimensies beïnvloeden elkaar in dit geval zo negatief dat het probleem een conflict wordt (de verschillende fasen van de escalatieladder van Glasl zijn goed te herkennen in de stap voor stap-beschrijving van dit conflict in Thema 6 en Hoofdstuk 29). Een proces overigens, dat zich vaak al heeft voltrokken voordat de mediator start.

De kracht van het model zit  voor mij in de dynamiek. En daarmee ook in het dynamisch volgen van wat zich aandient tijdens het gesprek. Dat kan aanvankelijk misschien chaotisch voelen, maar het model biedt juist structuur en richting. Verder is het model ook volledig. Er is ruimte en aandacht voor de inhoud -de feiten-, het gevoel, de ideeën, het doel, en de manieren om dat doel te bereiken. En er wordt stilgestaan bij verleden, heden en toekomst. Bij alle besluitvorming, dus ook in een mediation, is het belangrijk om aangesloten te zijn op wat er bij betrokkenen speelt (zowel qua denken als qua voelen). Het gaat om goed luisteren en de passende vervolgvraag stellen. Met dit model in gedachten komt de vervolgvraag als vanzelf.

Het model lijkt bijna te zijn ontwikkeld voor mediation. Maar de basis vormt het proefschrift van Lex Bos over besluitvorming in groepen. Precies 40 jaar later verschijnt, dankzij de volharding van een kleine groep, dit waardevolle Praktijkboek. In het boek staan ook prachtige andere praktijktoepassingen, in een veelheid van sectoren, beschreven (verschillende vormen van vergaderen, besluiten en uitvoeren van besluiten). Ook is beschreven hoe het model is gebruikt om waardevolle lessen voor de toekomst te leren uit een bedrijfsongeval of hoe het kan worden ingezet bij cultuurandering.

Een extra dimensie in het model vormt de Woorden-Daden lemniscaat. Door woord en daad te onderzoeken en met elkaar te verbinden wordt het inzicht én de oplossing compleet! De beschreven Binnenoor-Buitenoor methode is bovendien een mooie manier om je eigen mening (als mediator) te herkennen en te kunnen parkeren. Het model is ook goed toe te passen als persoonlijk intervisie-instrument, ‘introvisie’ genoemd in het boek. Maar ook als voorbereiding op of als evaluatieinstrument van een mediation gesprek.

Lex Bos deed ooit de uitspraak: ‘Het model is gênant eenvoudig. Je trapt vijf open deuren in en dat is het dan. Het onder de knie krijgen van Dynamische Oordeelsvorming kan echter irritant lastig zijn’. Met dit Praktijkboek zal het een stuk eenvoudiger worden om je dit waardvolle model eigen te maken.

Heel mooi dat de theorie van Lex Bos en de verfijningen die nadien in het model zijn aangebracht met dit Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming hun weg naar een breder publiek, en daarmee een (nog) bredere toepassing in de praktijk, kan vinden. Het zal tot een volwaardiger communicatie en besluitvorming leiden. Streven wij dat niet allen na?

Nanneke Barkman, MfN registermediator      www.barkman-co.nl

 

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer