Jouw waardering

Laat hieronder je eigen reactie op het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming achter. *
Deze reactie zal na goedkeuring hieronder verschijnen.

Symposium met Alex Brenninkmeijer op 22 november a.s. Lees meer

 

 

*Websitebeheerder behoudt het recht inhoud van reacties te redigeren of om wat voor reden dan ook te weigeren.

Ingevoerde gegevens zullen door de websitebeheerder alleen gebruikt worden om in overleg te treden over de inhoud van de reactie. Communicatie hierover vindt alleen via direct e-mailverkeer plaats en niet via reacties op de website.

Website beheerder behoudt het recht om ingevoegde gegevens te verwijderen wegens onzedelijke, racistische, beledigende of anderszins voor website beheerder onaanvaardbare inhoud. Website beheerder behoudt het recht om ingevoegde gegevens te verwijderen.

Inhoud van reacties op de pagina ‘jouw waardering’ valt niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de website, Stichting Dialoog.

Zwolle, juli 2014