Inhoudsopgave Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

Een middel tot ontwikkeling van mens en organisaties

Waar gaat het mij nu echt om?
Waar gaat het jou nu echt om?
Waar gaat het ons nu echt om?

 Inhoudsopgave

Voorwoord
Leeswijzer
Inleiding

Deel 1 Dynamische Oordeelsvorming
Martin van den Broek

Hoofdstuk 1 Model Dynamische Oordeelsvorming en Woorden-Daden-lemniscaat

Deel 2 Individuele basistoepassingen van Dynamische Oordeelsvorming
Martin van den Broek

Hoofdstuk 2 Introvisie
Hoofdstuk 3 Probleemverkenning

Thema 1 Functie van het gevoel in het oordeelsvormingsproces

Hoofdstuk 4 Van discussie naar dialoog
Hoofdstuk 5 Buitenoor-binnenoor-methode (bij ‘constructief afhaken’)
Hoofdstuk 6 Gesprekken voorbereiden, voeren en evalueren
Hoofdstuk 7 Effectief reageren op schriftelijke verzoeken en klachten
Hoofdstuk 8 Effectief schrijven van klachtenbrieven en verzoeken

Thema 2 Dynamische Oordeelsvorming als agrarische bezigheid

Hoofdstuk 9 Feedback voorbereiden, geven en evalueren
Hoofdstuk 10 Voorbereiden van een slechtnieuwsgesprek
Hoofdstuk 11 Coachen
Hoofdstuk 12 Intervisie
Marjolein Thiebout en Martin van den Broek

Deel 3 Basistoepassingen van Dynamische Oordeelsvorming in groepen
Martin van den Broek

Hoofdstuk 13 Vergaderen, besluiten en uitvoeren

Thema 3 Polariteiten en ritmen in Dynamische Oordeelsvorming

Hoofdstuk 14 De rol van Dynamische Oordeelsvorming bij beleidsontwikkeling
Hoofdstuk 15 Cultuurverandering in organisaties
Hoofdstuk 16 Naar een verantwoordelijkheidscultuur in organisaties
Hoofdstuk 17 Beoordelingssystemen en medewerkersontwikkeling

Thema 4 Oordeelsvervuilers

Deel 4 Praktijkbeschrijvingen

Hoofdstuk 18 Endless Love
Frits Prins

Hoofdstuk 19 Biografische coaching van ouders
Vera Klein

Hoofdstuk 20 Inzet van Dynamische Oordeelsvorming in niet-hiërarchische organisaties
Daan Buijs, Martin van den Broek

Hoofdstuk 21 Dynamische Oordeelsvorming: een tegengif tegen rechtlijnigheid
Frans Olofsen

Thema 5 Ontwikkeling van het oordeelsvermogen in de menselijke levensloop
Martin van den Broek

Hoofdstuk 22 Dynamische Oordeelsvorming in het curriculum van de opleiding Kunstzinnige Therapie op Hogeschool Leiden
Dick Keijzer, Michaël Hoedjes, Martine Haak, Martin van den Broek

Hoofdstuk 23 Dynamische Oordeelsvorming in de Hogere Management Studies aan de Universiteit van Stavanger (Noorwegen)
Øystein Hatteland

Hoofdstuk 24 Dynamische Oordeelsvorming in een training voor de ‘gesprekkencyclus’ in het primair onderwijs
José van Loo

Hoofdstuk 25 Begeleiden van leraren in het voeren van gesprekken met ouders ‘Zeg je iets over mijn kind dan zeg je iets over mij’
Ron Henkes

Hoofdstuk 26 Met zorg omgaan
Clemens Dijkstra

Hoofdstuk 27 Communicatie-ontwikkeling in de zorginstelling Ilmarinen
Carla van Eldik Thieme, Gertrud Krückels

Hoofdstuk 28 Klachtbemiddeling tussen politie en burger met toepassing van Dynamische Oordeelsvorming
Paul van der Lugt

Thema 6 Wat, Wie en Hoe in oordeelsvorming. Dimensies van inhoud, persoon/relatie en procedure bezien vanuit model Dynamische Oordeelsvorming
MarjoleinThiebout

Hoofdstuk 29 Mediationgesprekken met focus op Wat, Wie en Hoe in oordeelsvorming. Praktijkvoorbeeld van het ‘schakelen’ in mediationgesprekken tussen inhoud, persoon/relatie en procedure
Marjolein Thiebout

Hoofdstuk 30 Cultuurverandering bij een bankinstelling
Bert Duiverman

Hoofdstuk 31 ‘Haal het goud uit de fout!’. Procesbegeleiding na een bedrijfsongeval
Ron Henkes

Hoofdstuk 32 Ethiek: de persoon die de beslissing neemt staat centraal in het proces van Dynamische Oordeelsvorming
Ted van Baarda

Hoofdstuk 33 Dynamische Oordeelsvorming in de publieke zaak. Interview met Jan Vis in 2009
Marjolein Thiebout, Martin van den Broek

Deel 5 Stichting Dialoog

Hoofdstuk 34 Informatie training & opleiding Dynamische Oordeelsvorming vanuit Stichting DIALOOG
Hoofdstuk 35 Informatie Stichting DIALOOG

Nawoord
Dankbetuiging
Bijlage Karakteristieke begrippen voor de vijf velden
Literatuurlijst
Verantwoording van de afbeeldingen
Bronnenlijst ervaringsvignetten, teksten en gedichten
Over de auteurs
Register

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer

Twitter_logo_blue Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter

Nu een aantal publicaties over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

Op de website van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming is de video-impressie beschikbaar gekomen van de boekpresentatie. Kijk mee om een indruk te krijgen van deze feestelijke bijeenkomst op 15 mei 2014 Lees meer

Het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming is in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar. Lees meer