Over de auteurs

Martin van den Broek (1944)
Eerste auteur, redactie, projectleiding
Is eerste auteur en lid van de redactie van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.
Martin leverde eerder bijdragen aan boeken over DO in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Hij publiceerde in diverse vakbladen over specifieke toepassingen van DO.
Zijn vooropleiding is HTS werktuigbouwkunde. Daar leert hij het technische denken kennen. Na deze studie vervult Martin diverse leidinggevende functies. Die verschaffen hem inzicht in de toen overheersende stijl van leidinggeven. Karakteristiek voor die stijl is het gevoelloze, technische, rechtlijnige denken, alsof mensen machines zijn. Hij ervaart dat als niet effectief en mensonwaardig. Het beweegt hem tot omscholing tot organisatieadviseur, trainer en coach om beter te kunnen bijdragen aan een menswaardigere benadering van mensen in organisaties. Deze omscholing ontvangt hij bij het NPI, Instituut voor Organisatieontwikkeling van prof. dr. Lievegoed. Daar leert Martin in 1980 Lex Bos en zijn proefschrift Oordeelsvorming in groepen kennen. De levende dynamiek in het door Lex Bos beschreven denkproces, die zijn oorsprong vindt in het gevoel, is voor hem een eyeopener. Dit door Lex ontwikkelde model geeft hem antwoord op zijn vraag: ‘Wat is er bij leidinggeven en het omgaan met elkaar nodig om recht te doen aan “de zaak” én aan de mens?’ Om de tegenstelling met het rechtlijnige technische denken te benadrukken, geeft hij het door Lex Bos ontwikkelde model dan ook al spoedig de naam Dynamische Oordeelsvorming. Gezien de opvallende resultaten die het werken met dit model oplevert, lanceert hij in 1989 het idee om DO een behuizing te geven. Dat leidt in 1990 tot oprichting van Stichting Dialoog, Stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming (www.dialoog.net).
In de periode 1989-1994 doet hij als adviseur, trainer en coach een schat aan ervaring op met het toepassen van DO bij de cultuurverandering van het toenmalige ambtelijke bureaucratische Staatsbedrijf der PTT naar een marktgericht commercieel KPN. Ervaringen die hij, als hij in 1994 als zelfstandig ondernemer gaat werken, met veel mensen en organisaties kan delen en verder ontwikkelen. De vrucht daarvan geeft hij met dit Praktijkboek graag door.
De thema’s die sinds zijn pensionering in 2009 voor Martin nog steeds centraal staan en waaraan hij nog graag bijdraagt, zijn Ik-versterking en het in organisaties ontwikkelen van een verantwoordelijkheids- en vertrouwenscultuur.

terug

Marjolein Thiebout (1946)
Eindredactie, auteur, projectleiding
Is initiatiefnemer, eerste redacteur en mede-auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming. Oud NMI register mediator. Voorzitter Stichting Dialoog 2005-heden.
In haar mediationpraktijk van1996-2013 heeft Marjolein zich gespecialiseerd in samenwerkingsconflicten; in tweetallen, groepen en teams.
Toen zij in 1995 op een kruispunt stond van nieuwe beroepskeuzes, hebben twee vakgebieden zich met elkaar verstrengeld: het vakgebied van het ‘recht’ in ruime zin, in de vorm van haar mediationpraktijk, en het brede vakgebied van ‘oordeelsvorming’, in het geven van trainingen DO, coaching en intervisiebegeleiding. Beide vakgebieden hebben elkaar bevrucht. Zo is uit het werken met DO in de conflictbemiddeling het onderscheid gegroeid naar dimensies van ‘Inhoud, persoon/relatie en procedure’. En is vanuit haar mediationervaring de nuancering ontstaan van het ‘mijn-en-dijn’ in oordeelsvorming.
DO heeft voor haar de betekenis van het ‘in kaart brengen’ van en ‘richting tonen’ in het eigen innerlijk landschap. Hierdoor is zij zich meer bewust en vrij in dit innerlijk landschap gaan bewegen. In haar werk nodigt zij mensen uit om ook op deze manier naar zichzelf en naar elkaar te ‘kijken’. Dit noemt zij de ‘fenomenologie van het sociale’; met alle beweeglijkheid van persoonlijke eigenschappen en lotgevallen, en de welhaast natuurwetenschappelijk harde consequentie van effect op gedrag. Ze is gefascineerd door de mogelijkheden van de neuro-fysiologische wetenschappen voor steeds verder reikende inzichten in oordeelsvormingsprocessen.
Marjoleins eerste kennismaking met DO is een weekendworkshop met Lex Bos in 1988. In 1995 volgt zij de Dialoog-trainersopleiding, parallel aan de vakopleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Daarnaast volgt zij andere opleidingen zoals basisjaren muzische en beeldende kunsten, psychodrama en organisatie-opstellingen. Zij is afgestudeerd in Nederlands recht en heeft gewerkt als docent aan de Universiteit Leiden. Enkele decennia heeft zij bestuurlijke en managementfuncties vervuld in de onderwijssector.
Marjolein is eerste auteur van het boek ‘Groepsmediation. Dynamiek, procesontwerp en werkvormen’(NMI 2008) en leverde bijdragen aan het Handboek Mediation (Sdu 2009), de Praktijkgids Mediation (Kluwer 2007), ‘Dynamische Urteilsbildung’ (Haupt Zw 2005), ‘Oordeelsvorming, een weg naar innerlijke vrijheid’ (Nearchus 2006) en diverse artikelen.
www.questmediation.nl 

terug

Ron Henkes (1958)
Auteur, projectleiding
Is zelfstandig coach, trainer en mediator. Aanvankelijk werkend als fysiotherapeut, treffen hem de vele ontwikkelingsvragen van patiënten. Hij wil daar professioneel op in spelen en volgt daartoe een opleiding biografisch coachen. In die opleiding leert hij Dynamische Oordeelsvorming kennen. De krachtige werking van het model bij biografische en coachingsgesprekken fascineert hem. Hij volgt bij Stichting Dialoog de licentieopleiding en heeft sindsdien een licentieovereenkomst met de stichting. Sinds 2005 is hij bestuurslid van Stichting Dialoog. Hij maakt deel uit van de projectleiding van dit boek.
Ron werkt met particulieren en organisaties met als thema de ontwikkeling van mens en organisatie. Sinds 1997 doet hij uitgebreid ervaring op met toepassing van DO bij samenwerkings- en communicatievraagstukken binnen overheid, onderwijs- en zorginstellingen. Na zijn opleiding fysiotherapie heeft Ron Henkes opleidingen gevolgd op het gebied van training, loopbaanbegeleiding en mediation.
www.ronhenkes.nl 

terug

Ad Tiemens (1949)
Redactie
Is gepensioneerd. Eind jaren tachtig leert Ad Dynamische Oordeelsvorming kennen tijdens zijn deelname aan de studiegroep Antroposofie en Automatisering. Hij werkt dan op een afdeling gegevensbeheer. Hij is bestuurslid van Stichting Dialoog en maakt deel uit van de redactie van dit boek. Ad Tiemens studeerde onder andere theologie.

terug

Ted van Baarda (1957)
Ten tijde van het schrijven van het hoofdstuk Ethiek: de persoon die de beslissing neemt staat centraal in het proces van Dynamische Oordeelsvorming is Ted Universitair hoofddocent militaire ethiek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Ook heeft hij ethiek gedoceerd aan officieren van de Oost Afrikaanse Gemeenschap in Rwanda.
Via Lex Bos heeft hij kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming. Meermalen heeft hij met Lex Bos gesproken over de morele aspecten van DO. Dit leidde onder meer tot zijn bijdrage in het Duitstalige boek Dynamische Urteilsbildung, onder redactie van Suzanne Bächtold en Katja Supersaxo, Haupt Verlag, Bern, Zwitserland. Ted van Baarda studeerde volkenrecht aan de Universiteit Leiden en is gepromoveerd op het thema ‘Oordeelsvorming in casus van botsende grondrechten’. Op het ogenblik is hij onder meer bestuurslid van de Europese beroepsvereniging van militair ethici, EuroISME en daarvan tevens de hoofdredacteur.

terug

Daan Buijs (1974)
Is werkzaam als trainer en coach binnen zijn bedrijf Kernvraag. Daan leert Dynamische Oordeelsvorming kennen via een basistraining bij Stichting Dialoog. Hij is mede ontwikkelaar van de huidige ‘Opleiding voor het professioneel hanteren van Dynamische Oordeelsvorming’ en geeft les aan deze opleiding. Daan Buijs studeerde sociale psychologie.
www.kernvraag.nl 

terug

Bert Duiverman (1958)
Werkt vanuit zijn eigen BV als interim manager en management coach/counseling. Bert heeft doorgaans een sturende rol bij het doorvoeren van veranderingen op het gebied van organisatie en cultuur. Tijdens een verandertraject komt hij, als MT-lid, in aanraking met Dynamische Oordeelsvorming. Het model werd geïntroduceerd bij alle medewerkers en vervolgens ingezet als instrument om de vereiste cultuurverandering te bewerkstelligen. Bert Duiverman volgde een wiskundige en een bedrijfseconomische opleiding en veel cursussen op het gebied van management in het algemeen en verandermanagement in het bijzonder.
www.ontwokkelen.nl

terug

Clemens Dijkstra (1955)
Werkt als orthopedagoog, gz-psycholoog en psychotherapeut op Scorlewald in Schoorl. Via de Vrije school maakt Clemens eind jaren tachtig kennis met Dynamische Oordeelsvorming. Hij ziet dan mogelijkheden om dit model zowel in het therapeutische werk, alsook in de structuur van een zorgplan toe te passen.
De toenemende vraag naar methodische verantwoording van de werkprocessen in de zorg stimuleren hem het model DO voortdurend actueel te houden in de dagelijkse zorgpraktijk. Zowel bij zorginhoudelijke besluitvorming als in diagnostische werkzaamheden levert het model een duidelijk en helder kader.
www.raphaelstichting.nl/scorlewald/

terug

Carla van Eldik Thieme (1946)
Is zelfstandig trainer en oud NMI register mediator. Tijdens haar eerste baan, bij het NPI, maakt Carla kennis met Lex Bos en raakt zij gefascineerd door zijn geïnspireerde manier van werken. Bij haar laatste baan, in de Geert Groote School in Amsterdam, wordt zij opnieuw enthousiast voor Dynamische Oordeelsvorming. Ze volgt dan de licentieopleiding bij Stichting Dialoog. Zij geeft trainingen, onder andere bij Ilmarinen in Groningen. DO blijkt, doordat mensen dit concept in hun hart sluiten, een werkzaam instrument te zijn. Carla van Eldik Thieme studeerde sociologie. Zij is mede-auteur van het boek ‘Leerlingbemiddeling, de kracht van leeftijdgenoten, op weg naar een breder perspectief’ (Sdu 2014).
www.bureau-in-gesprek.nl

terug

Martine Haak (1959)
Vanaf januari 2010 is Martine Haak onderwijsmanager Kunstzinnige Therapie bij Hogeschool Leiden. Zij studeerde Psychologie, Algemene Taalwetenschap en Arabische Talen en Culturen, waarna zij is gepromoveerd op de syntactische analyse van werkwoordsvormen in geschreven en gesproken Arabisch. Haar werkervaring ligt als onderzoeker, docent en kwaliteitscoördinator in het MBO-onderwijs. Zij ziet de meerwaarde van Dynamische Oordeelsvorming voor een gestructureerde benadering van onderliggende motieven die (te) vaak onbesproken blijven.
www.hsleiden.nl 

terug

Øystein Hatteland (1957)
Is hoogleraar aan de faculteit voor Media, Cultuur en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger, Noorwegen. Hij maakt kennis met Dynamische Oordeelsvorming in 1987 tijdens een cursus van Lex Bos. Zijn grote belangstelling gaat uit naar nieuwe toepassingen van DO binnen het curriculum van de universiteit. Met name het onderzoek naar nieuwe toepassingen in organisatieontwikkeling en verandermanagement. Øystein Hatteland studeerde landbouweconomie en is op dit gebied gepromoveerd.
www.uis.no

terug

Michael Hoedjes(1957)
Werkt als trainer en docent bij Hogeschool Leiden. Hij maakt kennis met Dynamische Oordeelsvorming in zijn functie van coördinator van de vakgroep Kunsten, en in zijn Studie-loopbaanbegeleiding bij de opleiding Kunstzinnige Therapie. Daarnaast werkt Michael vele jaren als beeldend kunstenaar en zet hij kunst in bij teambuilding, intervisie en communicatietrainingen.
Michael Hoedjes volgde diverse opleidingen tot biologische boer, zorgbegeleider, kunstzinnig therapeut, docent, teamleider, trainer en coach.
www.michaelhoedjes.nl

terug

Dick Keijzer (1950)
Is gepensioneerd, volgt een studie en doet daarnaast incidentele opdrachten.
Dick zijn eerste kennismaking met Dynamische Oordeelsvorming dateert al uit zijn studietijd. Als hoofd van de opleiding Kunstzinnige Therapie (KT) aan Hogeschool Leiden komt hij hiermee later opnieuw in aanraking. Hij zet zich dan in voor behoud en integratie van DO in het curriculum KT en bij het docententeam. Dick Keijzer studeerde onder andere andragogie en werkte later als organisatieontwikkelaar, manager en docent.
www.hsleiden.nl 

terug

Vera G. Klein (1958)
Werkt als docent en directeur bij het Instituut voor Biografiek. Vera maakt kennis met Dynamische Oordeelsvorming tijdens een cursusdag voor ‘Huis en Gezin’. Ze herkent in het model een bron van helderheid voor het dagelijks leven. Zij heeft een praktijk voor biografiegesprekken, werkt als beeldend kunstenaar en geeft DO-trainingen. Vera G. Klein volgde opleidingen in onderwijs, pedagogiek en biografiek.
www.biografiek.nl

terug

Gertrud Krückels (1954)
Is teamleider dagactiviteiten bij de zorginstelling Ilmarinen (Groningen). In 1998 doet Gertrud mee aan een workshop Dynamische Oordeelsvorming. Tot haar verwondering vindt zij daarin een methode waarmee ze de zorgplannen voor de bewoners van Ilmarinen kan schrijven. Al snel ontdekt zij dat DO een universeel inzetbare methode is, van het voeren van gesprekken met pubers thuis tot functioneringsgesprekken op het werk. Gertrud Krückels volgde een opleiding als opvoedkundige en de vervolgopleiding tot sociaaltherapeut.
www.ilmarinen.nl 

terug

José van Loo (1958)
Is werkzaam als zelfstandig trainer, opleider en mediator en als parttime docent/supervisor verbonden aan de opleiding Pedagogiek. Eind jaren tachtig maakt José kennis met Dynamische Oordeelsvorming. Dit model inspireert haar tot toepassing in haar werk- en dagelijkse leven. Met DO traint zij onder andere onderwijsteams en schoolleiders. Zij bemiddelt bij conflicten tussen school en ouders en tussen ouders na echtscheiding.
José van Loo studeerde pedagogiek en werkte daarna als leerkracht en schoolleider.
www.onderwijspraktijkvanloo.nl 

terug

Paul van der Lugt (1948)
Is gepensioneerd. Daarbij is hij coördinator Eigen Kracht, vertrouwenspersoon en bemiddelaar voor verzorgingscentra in Leiden. In 1982 leert Paul Dynamische Oordeelsvorming kennen via Martin van den Broek. Samen nemen zij het initiatief om met een aantal collega’s een studie- en ervaringsgroepje te vormen om praktische toepassing van DO te ontwikkelen en de theorie ervan te verdiepen. Als zelfstandig trainer, coach en mediator werkt hij in sterk uiteenlopende bedrijfsculturen. De constante factor hierin is voor hem het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de methode van DO. Paul van der Lugt studeerde in economische, juridische richting en personeelswerk.

terug

Frans Olofsen (1957)
Werkt als docent in het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Frans leerde Dynamische Oordeelsvorming kennen door zijn contacten met Lex Bos en Martin van den Broek tijdens de begeleiding op het Geert Groote College in Amsterdam. Als gecertificeerd coach begeleidt hij docenten. Binnen dat werk neemt DO een vanzelfsprekende plek in. Hij publiceert boeken over onder meer biologische thema’s (planten), natuurbeelden, biotechnologie en oordeelsvorming. Ook is hij verhalenschrijver (fictie en non-fictie) en columnist. Frans Olofsen studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam.
www.salicornia.nl

terug

Frits Prins (1952)
Is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur. Tijdens zijn personeelsopleiding bij Nieuw Elan komt Frits in aanraking met Dynamische Oordeelsvorming en wordt hij direct door het model gegrepen. DO is voor hem meer dan een model, het is een levenshouding. Tijdens een ingrijpende reorganisatie leert hij DO in de ruimste zin van het woord toepassen. Frits Prins volgde een studie Personeel & Organisatie Management.
www.prinscs.nl

terug

Jan Vis (1933-2011)
Jan Vis was van 2005 tot 2009 bestuurslid van Stichting Dialoog. Hij begon zijn loopbaan als journalist. In die functie werkte hij bij verschillende dagbladen. Van 1969 tot 1973 bij NRC Handelsblad als parlementair redacteur. In het begin van de jaren zestig werkte Jan enkele jaren bij de USIS (United States Information Service), een onderdeel van de Amerikaanse ambassade. Omstreeks 1977 leerde hij Dynamische Oordeelsvorming kennen in een cursus van het CSO (Centrum voor Sociale Ontwikkeling), waaraan zijn vrouw als docent was verbonden. In 1973 werd hij lector en enkele jaren later hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die periode werd hij ook voorzitter van het schoolbestuur van de Vrije school in Groningen (het huidige Parcival College). Van 1980-1995 was hij voor D66 lid van de Eerste Kamer, waarin van 1985-1995 fractievoorzitter. In deze voorzittersfuncties heeft hij het meest direct met DO gewerkt. In 1994 was hij een van de informateurs van eerste Paarse kabinet. In 1995 werd hij lid van de Raad van State. Jan Vis is overleden op 24 januari 2011.

terug

Overzicht auteurs:

(klik op de naam om meer te lezen!)

Martin van den Broek
Marjolein Thiebout
Ron Henkes
Ad Tiemens
Ted van Baarda
Daan Buijs
Bert Duiverman
Clemens Dijkstra
Carla van Eldik Thieme
Martine Haak
Øystein Hatteland
Michael Hoedjes
Dick Keijzer
Vera G. Klein
Gertrud Krückels
José van Loo
Paul van der Lugt
Frans Olofsen
Frits Prins
Jan Vis

Met dank aan:

lees hier verder…

Twitter_logo_blue Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter

 

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer

Nu een aantal publicaties over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

Op de website van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming is de video-impressie beschikbaar gekomen van de boekpresentatie. Kijk mee om een indruk te krijgen van deze feestelijke bijeenkomst op 15 mei 2014 Lees meer

Het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming is in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar. Lees meer