Tekst-aanvulling in Hoofdstuk 6, pagina 82

Onderaan pagina 82 is toe te voegen de volgende tekst:

JE DENKEN
bij voorbereiden: je gedachten laten gaan over je eigen ideeën – zoals je uitgangspunten, zienswijzen, normen en waarden – aangaande het wat, wie en hoe dat in het gesprek aan de orde kan komen (Th6). En dit ook doen over de ideeën van je gesprekspartner(s). Vanuit een wat hoger gekozen ‘point of view’ kun je bezien welke (bijna) overeenkomsten en / of verschillen je daartussen inschat, en welke vragen je hierover aan de ander(en) wilt stellen.
in gesprek: aandachtig luisteren naar de ideeën van je gesprekspartner(s) onder het communicatie-adagium ‘eerst begrijpen, dan begrepen worden’. Dit in het besef dat het willen begrijpen van iemand nog niet wil zeggen dat je het ook met hem of haar eens hoeft te zijn.
Komen er ideeën bij jou zelf en bij de ander(en) in beweging? Sta je open voor invallen van nieuwe ideeën?
bij evaluatie: terugkijkend jezelf afvragen of je in de loop van het gesprek op een of meer punten bent gekomen tot oordeelsómvorming van je eerdere eigen ideeën. Of anderen van hun ideeën. Zo ja, van welke wel, bij welke (nog) niet, waarom, en wat ga je hiermee verder doen?

 

Tekstcorrecties

Ondanks onze eindcorrecties voor het uitbrengen van dit boek, ontdekken we hier en daar toch nog wat fouten in de tekst. Wil je dergelijke tekstfouten aan ons door geven via onderstaand reactieformulier? Deze correcties verwerken we voor de volgende druk en de digitale uitgave van dit Praktijkboek.

Bijvoorbeeld:

pag. 319:
In: 3e volle alinea, 4e regel:
‘……., bijvoorbeeld van het onderhouden van de boten door de Commissaris Materiaal.’
[i.p.v. …………. van de boten naar Commissaris Materiaal

pag. 355:
In: ondertitel van figuur 22-2:
‘Verwerkingsvragen fase 1 bij oefening ‘Doormaken van een crisis’. [bij crisis hier een ‘r’ invoegen].
[i.p.v. ‘cisis’].

 

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer