In de tekst van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming verwijzen we op verschillende plaatsen naar deze boekwebsite. Hieronder volgen een aantal links naar te downloaden documenten.

Introvisie op bladzijde 41:  Download de instructie op www.introvisie.net

Probleemverkenning op bladzijde 51: Download hier!

Binnen-buitenoor-methode op bladzijde 78: Download hier het werkblad binnen-buitenoor-methode: binnen-buitenoor-methode werkblad

Hoofdstuk 17 op bladzijde 278:  is een verwijzing naar literatuur/artikelen over het arbeidsbestel door Lex Bos.

Hoofdstuk 17 op bladzijde 291, 6e regel van boven:  Voorbereidingsvragen beoordelaar en een blanco werkblad hebben we in bewerking.

Hoofdstuk 17 op bladzijde 291, 16e regel vanboven:  Voorbereidingsvragen te beoordelen medewerker en een blanco werkblad hebben we in bewerking.

Hoofdstuk 35 op bladzijde 513: verwijzingen naar de volgende website adressen:

Nawoord op bladzijde 514 2e alinea, 6e regel van boven:

Nawoord op bladzijde 515, 4e regel van boven: is een verwijzing naar het voorwoord dat Lex Bos in 2005 voor het Praktijkboek schreef.
Voorwoord_Praktijkboek-Dynamische-Oordeelsvorming_Lex Bos_versie_juli_2005

Nawoord op bladzijde 515, 2e alinea 3 e regel::  is een verwijzing naar het voorwoord dat Lex Bos in 2006 voor het Praktijkboek schreef.
Voorwoord_Praktijkboek-Dynamische-Oordeelsvorming_Lex Bos_versie_2006

Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. Lees meer

Ga direct naar de netwerk-website van Dialoog, het uitwisselingsplatform over Dynamische Oordeelsvorming. Lees meer

Breng dat wat je leest ook in praktijk....! Heb je lang of kort geleden kennisgemaakt met Dynamische Oordeelsvorming (DO) en wil je graag eens oefenen, ervaringen uitwisselen, andere mensen ontmoeten die werken met DO? Lees meer